Grb. NDA nariai,


Š.m. sausio mėnesio 16 dieną, 10:00 val. Kaune, Europoa Royale viešbutyje (Miško g. 11, Kaunas) vyks NDA narių ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo DIENOTVARKĖ:

1.  Veiklos ataskaita 

2.  VK narių rinkimai

3.   Einamieji klausimai:

–        Dan Kyu 

–        Varžybų registracinė Sistema 

–        Lietuvos čempionatų pravedimas 

Primename, kad NDA narius (klubus, centrus, mokyklas) atstovaujanti/-is delegatė/-as, jei jis nėra juridinio asmens vadovas, turi turėti ĮGALIOJIMĄ, kuriame būtų nurodyti įgalioto asmens duomenys bei pasirašyta organizacijos vadovo. 
Labai prašome susipažinti su NDA įstatų projektu (tikrai nemažai lapų, bet taupykime vieni kitų laiką ir būkime pasiruošę bei susipažinę iš anksto).
Klausimus, kuriuos norite įtraukti į Dienotvarkę, atsiųskite iš anksto el.paštu.

Norintys atvykti su sportininkais ir padaryti ketvirtadienį treniruotes – turėsite galimybę:Lietuvos Sporto Universiteto salėje:10:00 – vyresniųjų grupė16:00 – 2008 m.g. ir jaunesnių grupė
17:30 – vyresnių grupė

Iki pasimatymo Kaune