Reakcija į LDF nepagrįstus priekaištus

Lietuvos dziudo federacija 2021-03-04 išplatino pranešimą

 

Dėl įžūlių manipuliacijų – LDF raginimas atsakingoms institucijoms

Lietuvos dziudo federaciją pasiekė signalai dėl šį šeštadienį, kovo 6-ąją, planuojamų rengti varžybų Plungėje, skambiai pavadintų Lietuvos jaunimo čempionatu. Federacija šį renginį vertina ne tik kaip klaidinantį visuomenę, tačiau ir galimai pažeidžiantį šalies įstatymus bei nelegalų. 

Nacionalinė dziudo asociacija priversta reaguoti į eilinę federacijos dezinformaciją.

 

 

Dziudo federacijos teiginiai

Nacionalinės dziudo asociacijos replikos

1.

Lietuvos dziudo federacija artimiausiu metu ketina kreiptis į atsakingas šalies bei tarptautines sporto organizacijas, taip pat ragina atkreipti dėmesį ir šalies teisėsaugos institucijas dėl įžūlaus sporto bendruomenės klaidinimo bei galimo piktnaudžiavimo aukštojo meistriškumo sąvoka.

Nacionalinė dziudo asociacija nuo pat įsikūrimo laukia šalies institucijų nuomonės dėl susiklosčiusios situacijos. Todėl prisideda prie dziudo federacijos prašymo, kad vadovaujantis teisės viršenybės principu, remiantis galiojančiais teisės aktais būtų išaiškinta dviprasmiška situacija.

2.

Šiuos veiksmus išprovokavo šeštadienį, kovo 6 d., Plungėje rengiamos varžybos, pavadintos Lietuvos jaunimo dziudo čempionatu, kurį organizuoja NDA – federacijai oponuojanti organizacija. Šios varžybos neturi nieko bendra su oficialiais bei įstatymų pripažintais šalies dziudo čempionatais.

LR teisės aktuose nėra sąvokos „oficialus bei įstatymų pripažintas čempionatas“, todėl šitos fantazijos komentuoti negalime.

Sporto šakos federacija – narystės pagrindu įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri visoje valstybės teritorijoje yra atsakinga už tam tikrą sporto šaką: plėtoja tą sporto šaką, atstovauja jos atstovų interesams, nustato jai būdingus reikalavimus ir (ar) užtikrina jų laikymąsi, rengia ir įgyvendina įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones.

3.

Teisę rengti tokius nacionalinius čempionatus turi tik oficiali šalies dziudo federacija (LDF). Tai ne kartą patvirtino ir Tarptautinė dziudo federacija (IJF), ir Europos dziudo sąjunga (EJU).

LR teisės aktuose nėra sąvokos „oficiali federacija“, todėl šitos fantazijos komentuoti negalime.

Tarptautinės federacijos yra pripažinusios šią federaciją vienintele tos sporto šakos atstove LR, palaikančia santykius su tarptautine sporto šakos federacija.

Dziudo sportas nėra veikla apsaugota autorinėmis teisėmis, todėl laisvai prieinamas visiems LR gyventojams, kurie turi teisę vienytis į asociacijas ir vykdyti įstatymais neuždraustą veiklą

4.

Šiomis dienomis savo laiške Lietuvos žiniasklaidos atstovams IJF generalinis sekretorius Jeanas-Lucas Rouge dar sykį pabrėžė, jog NDA veikla mūsų šalyje nėra ir nebus pripažinta bei legitimizuota tarptautinių institucijų.

Mūsų asociacija nėra gavusi Jeanas-Lucas Rouge laiško ar pretenzijų iš IJF.

Lietuvoje veikia LR įstatymai, todėl privati tarptautinė asociacija neturi teisės spręsti apie NDA veiklą Lietuvoje. Jos sprendimai galioja tik narystės struktūros ribose.

5.

„Mus stebina tokios įžūlios manipuliacijos. Nei vienos tarptautinės federacijos, nei mūsų šalies sporto institucijų nepripažįstama organizacija nutarė pasisavinti Lietuvos čempionatą. Neabejoju, jog šie asmenys supranta, jog tokias varžybas gali rengti tik oficiali šalies federacija. Antraip, pagal jų logiką, lygiai taip pat jie galėtų pasiskelbti, kad jie organizuoja Amerikos ar Japonijos dziudo čempionatą. Nes nei ten, nei čia jie neturi jokių leidimų ar įgaliojimų. Tačiau šie piliečiai vis tiek klaidina sporto visuomenę bei institucijas, skaldo dziudo bendruomenę. Manome, kad tai yra sąmoningas kenkėjiškas veiksmas, už kurį jie turės atsakyti“, – komentavo LDF prezidentas Vigmantas Sinkevičius.

Nacionalinė dziudo asociacija yra įregistruota LR teisės aktų tvarka.

Tiek Lietuvos dziudo federacija, tiek Nacionalinė dziudo asociacija pagal Asociacijų įstatymą yra asociacijos, o pagal Sporto įstatymą – sporto federacijos. Abi yra savarankiškos, viena nuo kitos nepriklausomos organizacijos.

Kažin ar LDF čempionatai gali būti pripažinti šalies čempionatais, jei juose dalyvauja dvigubai mažiau sportininkų nei NDA čempionatuose.

Manome, kad V.Sinkevičius turės atsakyti už šalies dziudo sporto žlugdymą. Taip pat yra įtarimų, kad bus patrauktas atsakomybėn ir už federacijos lėšų grobstymą bei pajamų slėpimą.

6.

Jo teigimu, LDF pasiekė informacija, jog klaidinimo mastas jau peržengė ir teisines ribas. Mat niekur nepripažintose NDA varžybose dalyvaujantys kai kurių klubų sportininkai ir treneriai, ne tik išsidalina jokio teisėto statuso neturinčius meistriškumo laipsnius, bet ir pretenduoja į valstybės ar savivaldybės išmokas. Pavyzdžiui, rajonų sporto centruose pateikdami neaiškios vertės bei legalumo savo pasiekimus NDA renginiuose, jie bando pagrįsti įvairias išmokas – trenerių tarifikacijos, komandiruočių išmokas, maistpinigius ir t.t.

Patvirtiname informaciją, kad siekiame tinkamo įvertinimo NDA čempionatų rezultatų.

Taip pat primename, kad pagal Lygių galimybių įstatymą tiesiogine diskriminacija laikoma ir elgesys su asmeniu, kai įsitikinimų ar pažiūrų, pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.

Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas įsitikinimų ar pažiūrų, pagrindu.

7.

Beje, dar praėjusių metų pabaigoje šalies Vyriausybei sugriežtinus karantino sąlygas buvo uždraustos visos fizinio aktyvumo veiklos. Išimtys taikomos tik aukštojo sportinio meistriškumo veiklai. Kilus diskusijoms, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) sporto šakų vadovams atsiuntė raginimą nepiktnaudžiauti aukštojo meistriškumo sąvoka. Taip pat ŠMSM priminė keletą faktinių požymių, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti, kad organizacija galės įrodyti, jog vykdo aukštojo meistriškumo pratybas bei varžybas. Pirmasis paminėtas punktas: organizacija gauna valstybės biudžeto lėšų dotacijas aukštojo meistriškumo programai vykdyti. Šio kriterijaus NDA neatitinka. Kaip ir to, jog organizacija turi būti pripažinta tarptautinių federacijų. Taip pat varžybos turi būti įtrauktos į metinį oficialios nacionalinės federacijos varžybų kalendorių.

Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms.

Aukšto meistriškumo sporto varžybos  – nacionalinių ar tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys.

Nacionalinės dziudo asociacijos organizuojami Lietuvos dziudo čempionatai įtraukti į viešai skelbiamą asociacijos varžybų sistemą ir kalendorių. Teisėjavimą kuruoja vienintelis Lietuvoje tarptautinės kategorijos teisėjas Rimas Šaltis. Varžybas organizuoja didžiulę tarptautinę patirtį turintys specialistai, Lietuvai iškovoję aukščiausius apdovanojimus – Pasaulio ir Europos bronzos medalius bei treneriai paruošę ne vieną kartą talentingų dziudo sportininkų.

Primename, kad LR galioja teisės viršenybės principas, todėl šiuo klausimu V.Sinkevičiui negalime padėti.

8.

Esame įsitikinę, kad ir šios NDA varžybos Plungėje neatitinka aukštojo sportinio meistriškumo sąvokos. Todėl karantino laikotarpiu jos negali būti vykdomos net jei ir nesivadintų Lietuvos čempionatu, o juo labiau, pasitelkus klaidinantį pavadinimą. Dėl visų šių manipuliacijų norime atkreipti ir Plungės savivaldybės administracijos dėmesį, nes nėra jokių garantijų, kad per jų mieste rengiamas masines varžybas nebus užfiksuota užsikrėtimo COVID-19 atvejų ar elementarių traumų. Įdomu, kas tada prisiims atsakomybę už šiuos atvejus?“, – klausė V. Sinkevičius.

Jūsų įsitikinimas klaidingas, todėl siūlome mūsų teisininkų konsultacijas.

Primename, kad skirtingai nuo NDA, kuri laikysis LR teisės aktų reikalavimo dėl COVID-19 saugumo taisyklių, Lietuvos dziudo federacija privalo laikytis, bet nesilaiko savo patrono – Tarptautinės dziudo federacijos nustatytų COVID-19 saugumo reikalavimų

Neisbaigiantys LDF akibrokštai…

Kad dziudo sporte nekvepia taika, patvirtino ir pastarieji įvykiai – vasario mėnesio savaitgaliais
organizuoti Lietuvos dziudo federacijos čempionatai.
Jau beveik tris metus viešojoje erdvėje diskutuojama apie nesibaigiančią priešpriešą tarp dviejų
organizacijų – Lietuvos dziudo federacijos, pripažintos tarptautinės dziudo federacijos, bet vienijančios
tik keliolika (16) realią veiklą vykdančių dziudo klubų, ir Nacionalinės dziudo asociacijos,
atstovaujančios didžiąją dalį (50 narių iš 80 dziudo organizacijų).
Apie spręstinas realias sportininkų problemas užsiminė ir Seimo Jaunimo ir sporto komisija bei
ŠMSM viceministras.
Nacionalinė dziudo asociacija, siekdama išspręsti šalies dziudo sporto problemas, federacijai ne
kartą siūlė įvairių formų bendradarbiavimą. Sausio mėnesį vietoje konfrontacijos pasiūlyta sujungti
dviejų organizacijų potencialą – tarptautinį ir nacionalinį pripažinimą. Tam pritarė ir šalies sporto
institucijos. Deja, netikėtai dziudo federacija sulaukė palaikymo iš LTOK.
Prieš tris savaites pokalbiui susėdo abiejų organizacijų vadovai ir LTOK prezidentė. Viena iš
LTOK misijų „užtikrinti Olimpinės chartijos laikymąsi savo šalyse“, todėl diskusija savaime turėjo
pakrypti apie pažeidžiamas sportininkų teises. Deja, dziudo federacija sulaukė gana neformalaus, bet
aiškaus palaikymo, kuriame buvo menkinamas Nacionalinės dziudo asociacijos vaidmuo šalies dziudo
sporto plėtojime bei ignoruojama informacija apie dziudo federacijos piktnaudžiavimą turimomis
galiomis eilę metų pažeidžiant sportininkų teises.
Toks „palaikymas“ uždegė žalią šviesą federacijai pereiti į puolimą. Save pozicionuojanti
„vienintele teisėta“ dziudo organizacija, federacija kreipėsi į sporto centrus ir gimnazijas, pavaldžias
savivaldybėms ar ŠMSM dėl priverstinio jų sportininkų dalyvavimo federacijos čempionatuose.
Jau pirmose federacijos varžybose, kurias bandoma pristatyti kaip atvirą Lietuvos čempionatą,
kuriame gali dalyvauti visų organizacijų ir šalių atstovai, federacija pradėjo nuo incidento.
Suaugusiųjų čempionate svečių teisėmis dalyvaudami asociacijos atstovai patyrė persekiojimą
dėl asociacijos suteiktų juodųjų diržų. Dalis sportininkų, kad galėtų dalyvauti varžybose buvo priversti
nusirišti juodus diržus. Ir tik Lietuvos olimpiečiui Karoliui Baužai kategoriškai atsisakius vykdyti
neteisėtą reikalavimą, federacijos atstovų išpuoliai baigėsi.
Asociacijos sportininkai ir treneriai, dalyvaudami federacijos čempionate, išplatino šalies sporto
institucijoms oficialų pareiškimą, kad yra priversti dalyvauti federacijos varžybose dėl vienos iš
nurodytų priežasčių:
• jiems grasinama sudaryti kliūtis dalyvauti tarptautinėse varžybose;
• daugelyje biudžetinių įstaigų naudojama senoji tvarka suteikiant treneriams ir sportininkams
meistriškumo rodiklius;
• dėl sporto organizacijų vadovų sprendimų, neatsižvelgiant į trenerių ir sportininkų nuomones.
Federacijos puolimas persikėlė ir į šį savaitgalį vykusius atvirus jaunių ir jaunučių čempionatus.
Į asociacijos geros valios gestą – į jaunių varžybas oficialiai atsiuntė 134 sportininkus, federacija atsakė
akibrokštu. 78 asociacijos sportininkams buvo uždrausta dalyvauti varžybose. Oficiali priežastis –
sportininkai neturėjo federacijos išduodamų budo pasų. Sunku paaiškinti situacijos absurdą, kai
federacija, šalies sportininkų primygtinai reikalaujanti dalyvauti jos atviruose čempionatuose iš jai
nepavaldžios ir nepriklausomos organizacijos sportininkų pradeda reikalauti federacijos viduje
naudojamų pažymų. Varžybų organizatoriai kitų šalių sportininkams tokių kliūčių nesudarė, priešingai
nei Lietuvos sportininkams, kurių meistriškumas atitiko varžybų nuostatuose keliamus reikalavimus ir
buvo iš anksto patvirtintas oficialia asociacijos paraiška.
Tai ne vienintelis akibrokštas. Varžyboms dar neprasidėjus išaiškėjo, kad buvo įsilaužta į
čempionatų dalyvių registracijos paskyras, buvo pakeisti dalyvių duomenys. Tikėtina, kad federacijai
netiko sportininkų nurodyta priklausomybė Nacionalinei dziudo asociacijai.
Federacijai atvirai demonstruojant priešiškumą, asociacijai priklausantys dziudo klubai, siekdami
apsaugoti savo vaikus nuo varžybose jų laukiančių išpuolių, nedalyvavo jaunučių (iki 15 metų)
čempionate. Nedalyvaujant asociacijos sportininkams gausiausioje amžiaus grupėje, kurioje dalyvių
skaičius siekia iki 250 dalyvių, pasirodė tik 76 dalyviai.
Įvertinus pastarųjų savaičių įvykius Nacionalinė dziudo asociacija, pagal įstatus įsipareigojusi
ginti sportininkų ir trenerių teises, nusprendė kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei
inicijuoti keletą teisinių procesų:
1. dėl sportininkų teisių ir orumo pažeidimų per LDF atvirą suaugusiųjų čempionatą;
2. dėl sportininkų teisių pažeidimo, neleidžiant jiems dalyvauti varžybose per LDF atvirą jaunių
čempionatą;
3. dėl LDF atviro jaunių čempionato rezultatų panaikinimo;
4. dėl įsilaužimo į juridinių asmenų paskyras.

Turime naują narį!

Džiugu pranešti, kad į Nacionalinės dziudo asociacijos  gretas prisijungė – “Alytaus sporto ir rekreacijos centras”! Alytus visada buvo žymus, kaip puikių dziudo sportininkų kalvė turinti puikių specialistų. Didelis džiaugsmas sulaukti tokių stiprių partnerių.