Nacionalinės dziudo asociacijos pareiškimas dėl Rusijos agresijos
2022 kovo 2 d.

Bet kokios nekarinio pobūdžio sankcijos, nukreiptos prieš Rusiją, palies jos piliečius. Tačiau tai prisidės prie augančio nepasitenkinimo Putino režimu ir mažins motyvaciją karo eskalavimui.

Daugelis Rusijos dziudo sportininkų priklauso Rusijos jėgos struktūroms, tiesiogiai atsakingoms už Putino režimo palaikymą ir karo eskalavimą. Iki šiol nėra žinoma, kad Rusijos dziudo sportininkai viešai ir aiškiai pasisakytų prieš Rusijos agresiją ir jos kaltininkus.

Nuo vasario 24 dienos visi politiškai pasyvūs, nepasmerkę Rusijos agresijos ir jos kaltininkų, tampa žudynių bendrininkais, todėl Nacionalinė dziudo asociacija, atstovaudama absoliučią daugumą šalies dziudo sporto visuomenės, nesitaiksto su Lietuvos dziudo federacijos pasyvumu ir reikalauja, kad federacija, oficialiai atstovaujanti šalį tarptautinėse organizacijose:

 

  • kreiptųsi į tarptautines dziudo organizacijas (IJF ir EJU) dėl Rusijos sportininkų ar atstovų suspendavimo šių organizacijų veikloje ir jų renginiuose, o diktatoriaus Putino turėtas statusas ir dziudo rangas būtų negrįžtamai panaikinti, pats Putinas dziudo sporte būtų paskelbtas persona non grata;

  • nedelsiant nutrauktų ryšius su Rusijos dziudo sporto subjektais ir suspenduotų Rusijos sportininkų dalyvavimą šalies renginiuose;

  • Vigmantą Sinkevičių, kaip asmenį turintį artimų ryšių su proputiniškais veikėjais bei oficialios šalies dziudo federacijos vadovą, kuris nesiėmė jokių veiksmų dėl Rusijos agresijos pasmerkimo, pašalintų iš Lietuvos dziudo federacijos prezidento pareigų.

 

Lietuvos dziudo federacijai neįvykdžius išvardintų reikalavimų Nacionalinė dziudo asociacija nedelsiant:

  • inicijuoja sporto visuomenės atstovų peticiją dėl Vigmanto Sinkevičiaus pašalinimo iš Lietuvos dziudo federacijos prezidento pareigų;

  • pradeda neterminuotą visų oficialių (LDF) šalies dziudo varžybų boikotą.

Susisiekite su mumis

daugiau įrašų

KONKURSAS SRF VAIKŲ STOVYKLOMS

NACIONALINĖ DZIUDO ASOCIACIJAį.k. 304830950, Kovo 11-osios g. 20, LT-51346 Kaunasel. paštas: lithuania.judo@gmail.com, tel. +370 682 45180KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS  2022-03-14Kaunas Kviečiame pateikti pasiūlymą Nacionalinės dziudo asociacijos konkurso būdu organizuojamam vaikų

Read More »